Outisme simptome by volwassenes gemeet deur 'n eerste-ooit self-assessering aanlyn toets
Outisme simptome by volwassenes gemeet deur 'n eerste-ooit self-assessering aanlyn toets
Anonim

Om outisme by 'n kind te diagnoseer, soek dokters, onder andere sleutelsimptome, herhalende gedrag soos kopstamp en wieg. Om te help om outisme by volwassenes te identifiseer, soek 'n eerste selfassesseringstoets ook na herhalings - maar volwasse groottes. Om 'n te streng daaglikse roetine te handhaaf, sou byvoorbeeld 'n volwasse weergawe van 'n outistiese simptoom wees. Dit is belangrik dat hierdie nuwe selfevalueringsinstrument wat by Cardiff Universiteit geskep is, nie outisme diagnoseer nie, dit is bloot 'n nuttige hulpmiddel.

Outismespektrumafwykings kom by meer as een uit elke 100 mense voor. Aan die hoë funksionerende kant van die spektrum is Asperger se sindroom. Kenmerke van hierdie versteuring is probleme met sosiale interaksies, 'n beperkte reeks belangstellings en herhalende gedrag. In vergelyking met ander vorme van outisme, beïnvloed Asperger se kognitiewe ontwikkeling nie soveel nie. Om hierdie rede word sommige kinders volwassenes voordat hulle met die toestand gediagnoseer word.

Met toenemende bewustheid word 'n groeiende aantal volwassenes egter met hierdie ligte vorm van outisme gediagnoseer, en, bewus van hierdie feit, het dr. Sue Leekam, direkteur van die Wallis-outismenavorsingsentrum, en haar kollegas die gebrek aan 'n spesifieke gevoel gehad. gereedskap. Wat nodig was, het Leekam en haar mede-navorsers teoretiseer, was 'n breë maatstaf van herhalende gedrag wat volwassenes op hul eie kon voltooi om 'n vollediger beeld te gee van die manier waarop sulke gedrag hulle beïnvloed. Dit sal hul dokters help om hulle te diagnoseer.

Daar was egter 'n paar probleme. Eerstens, alle volwassenes het roetines en gewoontes, maar vir die oorweldigende meerderheid dui hierdie daaglikse herhalings nie op 'n probleem nie. Tweedens, herhalende gedrag is simptome van Parkinson se siekte, obsessief-kompulsiewe versteuring en Tourette-sindroom. Enige nuwe toets moet dus die problematiese gedrag onderliggend aan outisme presies identifiseer en onderskei van dié wat óf neurotipies is óf tekens van 'n ander versteuring of siekte is.

Om 'n selfassessering vir volwassenes te ontwikkel, het die navorsers hulle gewend na 'n ouer een wat ontwerp is vir gebruik deur ouers van baie jong kinders - die Herhalende Gedragsvraelys-2 (RBQ-2). Na 'n deeglike ontleding van die RBQ-2, het die span elke item in 'n toepaslike volwasse navraag herformuleer. Op die eenvoudigste vlak is woorde soos "speelgoed" en "teddie" verwyder. Op 'n meer komplekse vlak het die navorsers elke kinderagtige simptoom, soos handklap, verruil en dit vir 'n volwasse simptoom verruil, soos om voorwerpe kompulsief te rangskik.

Die resultaat is die RBQ-2A, 'n 20-item vraelys. Nadat bekragtigingstoetse by volwassenes met en sonder outisme ondergaan is, is gevind dat RBQ-2A 'n betroubare en geldige maatstaf van outisme is. Die toets het getoon dat volwassenes sonder outisme 'n smaak het, so te sê, vir roetine en herhaling, maar diegene met outisme het konsekwent hoër punte behaal - aansienlik so.

Die toets, sê Leekam en haar kollegas, kan nie outisme op sy eie diagnoseer nie, want herhalende gedrag is slegs een kriterium vir 'n diagnose van outisme. Verdere navorsing en data-insameling is aan die gang. Die volgende fase voor die implementering daarvan in klinieke regoor die Verenigde Koninkryk sal 'n toets wees op mense van alle ouderdomme met outisme. Intussen kan enigiemand 18 of ouer aan die navorsing deelneem deur hier te klik.

Gewild by die onderwerp